Make your own free website on Tripod.com

Sigara ve Bilinçdışı Dünyamız

İnsanların sigara içmeyi kolay kolay bırakamamalarının temel  nedeni, sanıldığı gibi sigaranın içerisindeki nikotin maddesinin verdiği maddi haz ve bağımlılık değildir. İnsanların çoğu bilinçleri ile sigara içmeyi bırakırlar, ama bilinçdışı dünyaları ile sigara içmek isterler. İnsanların sigara içmeyi kolay kolay bırakamamalarının temel nedeni, bilinçdışının sigara içmek yönündeki arzusudur. Bilinçdışı dünyanın sigara içme yönündeki bu isteğini ortadan kaldırmak ise o kadar basit bir iş değildir.

Çoğu insan sigara içmeyi bırakmayı bir irade işi olarak değerlendirir. İrade, insanın bilinç dünyasının bir melekesidir. İrade ile yaşamda iyi ile kötüyü ayırt ederiz. İyi yolda sebat ederek kötülüklere karşı koymaya çalışırız. Kuşkusuz seçimini sigara içmekten yana yapmış birisi iradesini kötüye kullanmıştır. Elbette böyle birisinin sigara içmeyi bırakma uğraşısında öncelikle iradesinden yararlanması beklenir. Bu noktada iradenin gücü sigara içmeyi bırakmada kesin bir niyetten öte bir şey değildir. Bu da insanın bilinç dünyasında meydana gelen bir olgudur. Oysa insanın bilinç dünyası yanında bir de bilinçdışı dünyası vardır. Sigara içme alışkanlığının, daha doğrusu bağımlılığının kökleri insanın bilinçdışı dünyasına kadar uzanır. İrademiz, yani sigara içmeyi bırakma konusundaki kesin niyetimiz, bilinçdışında onaylanmayabilir. Bilinçdışı dünyamız sigara içmekten büyük bir zevk alabilir. Öyle birisinin sigara içmeyi kolay kolay bırakamayacağını herkes tahmin edebilir.