Make your own free website on Tripod.com

Sigara ve İnanç Dünyamız

Bilinçdışı ile İslam literatüründeki nefis kavramı eş anlamlıdır.

Bilinçdışı güncel kaygının karşıtı olan kavram imandır. Bilinçdışı bir güncel kaygının kıskacında olan bir kişi, imanın temel şartlarından en çok kadere; hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanma konusunda büyük bir zaafiyet içerisindedir. İman, istemekle, düşünmekle elde edilen bir olgu değildir; yaşantıdaki ve kalpteki günahlara tövbe ile başlayan ve ibadetlerle gelişen ilahi bir vergidir.

Bilinçdışı  güncel kaygıyı tetikleyen bir varlık vardır. Bu şeytandır. Şeytanın asıl amacı, insanın sigara içmesini sağlamaktan ziyade bilinçdışı bir güncel kaygının etkisi altında sürekli biçimde bulunmasını gerçekleştirmektir. Çünkü bilinçdışı bir güncel kaygı, bizim dünya ile olan en önemli bağlantı noktamızdır; şeytanın son nefeste imanı çalmada kullanabileceği bir kozdur, bir tehdit ve şantaj öğesidir.