Make your own free website on Tripod.com

Sigara İçmeyi Bırakmada Bilinçdışı Özgün Mazoşist Edimlerin Yeri ve Rolü

Sigara içmeyi bırakmada ilk adım, bu konudaki kesin niyet yanında bilinçdışı güncel kaygı ile yüzleşmektir.

Sigara içmenin altında bulunan tetikleyici öğenin bilinçdışı bir güncel kaygı olduğunu belirtmiştik. Psikanalize göre bilinçdışı bir güncel kaygı kendisiyle yüzleşilerek etkisiz kılınabilir. Sigara içmeyi bırakma konusundaki iradeyle ve düşünce boyutunda  kalan kararlarla bilinçdışı güncel kaygı ortadan kaldırılamayacağı gibi bilinçdışı güncel kaygıyı görmezlikten gelen bir yaklaşımla da bu konuda kökten bir çözüme ulaşılamaz.

Bilinçdışı güncel kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak olanaksızdır. İmanı çok güçlü bir insanda bile bilinçdışı güncel kaygı belli bir miktarda bulunabilir. Önemli olan onu belli bir derecede tutarak  kontrol altına almaktır.

Bir tiryakinin  bilinçdışı güncel kaygısı ile yüzleşmesi ona çok şey kazandırır. Ama salt bununla kimse sigara içmeyi bırakamaz.  

Bilinçdışı güncel kaygının boşalma alanı sadece özgün mazoşist edimlerdir.

Bu kitapçıkta sigara içmeyi bırakmada tavsiye ettiğimiz yöntemimizin temelini bilinçdışı güncel kaygının boşalacağı uygun bilinçdışı bir özgün mazoşist edimi bulma çabası oluşturur. Yapacağınız iş, sigara içme ile bir belirtiye dönüşen bilinçdışı özgün mazoşist edimi yaşamınızdaki yeni bir alışkanlıkla yada alışkanlıklarla etkisiz kılıp devre dışı bırakmaktır. Bu yeni alışkanlığın yada alışkanlıkların tespiti kişinin bilinçdışı güncel kaygısının özelliği ile yakından ilgili olacaktır. Sigara içmek kişiye iki açıdan zarar vermektedir: Bedenine ve ekonomisine olmak üzere. Kimi sigara tiryakisinde baskın olan bilinçdışı özgün mazoşist edim, yani bilinçdışı kendine zarar verme güdüsü bedenine iken kimisinde ekonomisinedir. Buna göre, örneğin bilinçdışı güncel kaygısı eldeki servetini yitirme yada işini kaybetme olan birisinin yaşantısında edineceği yeni bilinçdışı özgün mazoşist edimi hayır kurumlarına, yoksullara yardım etme; sadaka ve zekat olmalıdır. Bilinçdışı güncel kaygısı yaşlanma, çirkinleşme, eşi tarafından beğenilmeme olan birisi ise spora; namaz, oruç gibi bedensel ibadetlere yönelmelidir.

Yardım etme, spor; sadaka, zekat, namaz, oruç gibi etkinlikler ve ibadetler niçin birer bilinçdışı özgün mazoşist edimdirler? Çünkü kişi bu etkinlikleri gerçekleştirdiği zaman maddi bir karşılık beklememekte, görmemektedir. Bir iş yerinde çalışan birisi bedeniyle en ağır işleri yapar. Ama bu sayede para kazanır. Bir sportif hareket ise kişiye maddi bir kazanç sağlamaz. Bilinçdışı dünyası ilgili sportif etkinliği kendi bedenine yapılan bir acı, sıkıntı, eziyet olarak algılar. İbadetler de bilinçdışı dünyada aynı anlama sahiptir. Kuşkusuz bazıları spor yaptıkları zaman rahatladıklarını, ibadetten de manevi bir zevk aldıklarını söyleyerek bize karşı çıkabilirler. Elbette dedikleri doğrudur. Yaşadıkları rahatlamanın, hazzın nedeni bilinçdışı güncel kaygının ilgili etkinlik yada ibadetle boşalmasıdır, doyum sağlamasıdır. Ayrıca biz insanın sadece bilinçdışı yönünün ilgili bilinçdışı özgün mazoşist edimleri bir acı, sıkıntı, eziyet kaynağı olarak algılayacağını belirttik, oysa insanın ruhu onlardan tarifsiz bir zevk alabilir.

Son olarak psikanaliz yöntemiyle sigara     içmeyi bırakma deneyiminde ibadetlerle ilgili ulaştığım şu kanıyı da okuyucularla paylaşmak isterim: Ben önceleri sadece Allah’ın emri, yani farz olduğu için ibadetlerin yapılması gerektiğini düşünürdüm. Yaşadığım bu deneyimden sonra anladım ki, bilinçdışımız da ibadetlere muhtaç olarak yaratılmıştır. Allah’ın ibadetlere hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur, bilakis insan onlar olmadan ruhsal sağlığını koruyamamaktadır. Gerçekten ibadetlerini yapmayan yada terk eden birisi nefsine (bilinçdışına) büyük bir zulüm yapmaktadır.