Make your own free website on Tripod.com

***Sigara içme alışkanlığı, bir madde bağımlığı değildir; sigara içme alışkanlığı, psikolojik bir bağımlılıktır.

 

***Sigara  içmeyi tetikleyen öğe, bilinçdışı güncel kaygıdır.

 

***Sigara içmek, bilinçdışı özgün bir mazoşist edimdir.

 

***Sigarayı bırakmak iradeden ziyade bilinçdışı dünyamızı ikna etmekle gerçekleşir.

 

***Sigara içmenin bilinçdışı dünyaya kadar uzanan köklü bir nedeni vardır.

 

***Bilinçdışı dünyamız sigara içme yüzünden hastalanma ve ölme gibi talihsizliklerin kendi başına gelebileceğine inanmaz. Bilinçdışı dünyayı mantıklı gerekçelerle ikna etmek olanaksızdır. Onu sigara içmeye neden olan psikolojik mekanizmayı uygun bir alana kaydırmakla razı edebiliriz.

 

***Kişi sigara içerek hem bedenine hem de ekonomisine zarar vermektedir. Bu nedenle sigara içmeyi bilinçdışı özgün mazoşist bir edim olarak tanımlayabiliriz.

 

***Kişi sigara içmeye ayırdığı para ile sosyal yaşamına bambaşka bir insani  yada Allah'ın razı olacağı bir manevi anlam verebilir.

 

***Sigara içen insanların sosyal duygularında bir zayıflık ve körelme derhal göze çarpar.

 

***Sigara içmeyi bırakma olgusu tüm yaşamı, her yönü ile sorgulayan bir iş ve çalışma gerektirir. Bu işin kolay olduğunu sananlar baştan yanılmaktadırlar.

 

 

***İrade iyiyi, kötüyü seçme yetisidir. İyide sebat etme, kararlı olma gücüdür. Dolayısıyla irade bizim bilinç dünyamızla ilgili bir kavramdır. Oysa sigara içmenin bilinçdışına dayanan bir yönü vardır. Bilincimiz sigara içmeyi bırakmak isterken bilinçdışımız sigara içmekten büyük bir keyif alabilir.

 

 

Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle sigara içmeyi bırakanların ne zaman sigara içmeye başlayacaklarını bekler dururum.